stromo.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.stromo.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 19.4.2017 do 19.7.2018.