vitalpoint.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.vitalpoint.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 17.5.2017 do 17.5.2018.