lacneparochne.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.lacneparochne.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 25.4.2016 do 25.4.2017.