www.vegatakac.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.vegatakac.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 21.9.2016 do 21.9.2017.