www.kovanepolotovary.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.kovanepolotovary.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 03.03.2016 do 03.03.2017.