www.bambusovky.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.bambusovky.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 23.02.2016 do 23.02.2017.