www.ukovmi.eu

Cerifikovaný internetový obchod: www.ukovmi.eu

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 25.11.2015 do 25.11.2016.