www.alter-med.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.alter-med.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 23.10.2015 do 23.10.2016.