www.balanceparis.eu

Cerifikovaný internetový obchod: www.balanceparis.eu

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 12.10.2015 do 12.12.2016.