www.zlatyvinic.eu

Cerifikovaný internetový obchod: www.zlatyvinic.eu

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.7.2015 do 1.10.2016.