www.proki.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.proki.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 11.5.2015 do 13.9.2017.