www.kadernickyservis.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.kadernickyservis.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 4.5.2015 do 8.6.2018.