www.stojanynabicykle.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.stojanynabicykle.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 4.5.2015 do 4.5.2016.