www.axamieshop.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.axamieshop.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 30.3.2015 do 30.3.2016.