www.klientom.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.klientom.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 5.3.2015 do 5.3.2016.