www.kreativka.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.kreativka.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 14.2.2015 do 14.2.2016.