www.eurovahy.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.eurovahy.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 5.1.2015 do 5.1.2016.