www.cbelektro.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.cbelektro.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.12.2014 do 3.3.2017.