www.babyceremony.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.babyceremony.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.12.2014 do 1.12.2015.