www.modernevzdelavanie.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.modernevzdelavanie.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 19.11.2014 do 19.11.2015.