www.primo-od-vyrobce.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.primo-od-vyrobce.cz

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 5.11.2014 do 5.11.2015.