www.duchovne-knihy.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.duchovne-knihy.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 2.9.2014 do 2.9.2015.