Čo získate?

Certifikácia Vám v prvom rade zaručí obchodné podmienky v súlade so slovenským právnym poriadkom.

Vyhnete sa sankciám zo strany kontrolných orgánov ako je Slovenská obchodná inšpekcia.

Logo uvedené na stránkách Vášho internetového obchodu nielen, že garantuje správnosť obchodných podmienok, ale taktiež je známkou dôveryhodnosti u spotrebiteľov.

Zvýšenie dôveryhodnosti u spotrebiteľov zvýši Vašu konkurencieschopnosť na presýtenom internetovom trhu, zvýši počet zákazníkov spotrebiteľov, ktorý uprednostnia Váš obchod pred inými necertifikovanými.

Pri vybraných produktoch získate celoročnú možnosť konzultácie v rámci spotrebiteľskej problematiky - reklamácie, odstúpenie od zmluvy, zľava ceny tovaru a mnohé ďalšie.

Budete uvedený v Zozname držiteľov certifikátu, ako na stránkach www.obchodne-podmienky.sk tak na www.ochrana-spotrebitela.sk s aktívnym preklikom priamo na Vaše stránky.

V Zozname držiteľov certifikátu budú uvedené Vaše identifikačné údaje, certifikát s dobou platnosti a obchodné podmienky, pre ktoré bol certifikát udelený.

V neposlednom rade tiež prispejete ku kultivácii spotrebiteľského a podnikateľského prostredia na Slovensku.