www.medcom.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.medcom.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.9.2014 do 1.9.2015.