www.bejbynet.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.bejbynet.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 19.5.2014 do 19.5.2015.