www.mojetonery.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.mojetonery.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 28.4.2014 do 15.9.2017.