www.salonsilvia.eu

Cerifikovaný internetový obchod: www.salonsilvia.eu

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 1.4.2014 do 1.4.2015.