www.finenessin.com

Cerifikovaný internetový obchod: www.finenessin.com

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 21.3.2014 do 21.3.2015.