www.justaloe.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.justaloe.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 4.3.2014 do 4.3.2015.