banchem.sk

Cerifikovaný internetový obchod: www.banchem.sk

Certifikáciou sa deklaruje, že obchodné podmienky obsahujú všetky náležitosti predpísané zákonom, s dôrazom na práva spotrebiteľa.

Certifikácia je platná od 10.2.2014 do 10.2.2015.