AUDITOVANÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Nie ste si istý, či máte obchodné podmienky pre internetový obchod vytvorené správne? Chcete upraviť či vytvoriť obchodné podmienky pre internetový obchod v súlade so zákonom a naviac získať certifikát a logo? Potom doporučujeme využiť následujúci produkt.

Audit obchodných podmienok spočíva v kontrole a následnej úprave obchodných podmienok, ktoré máte uverejnené na stránkach Vášho internetového obchodu. Obchodné podmienky upravíme, aby boli v súlade so zákonom a certifikačnými východiskami. Auditované obchodné podmienky Vám budú zaslané späť, ktoré uverejníte na stránkach Vášho internetového obchodu.

Spolu s podmienkami obdržíte certifikát, ktorý sa udeľuje na dobu 1 roku.

Ďalej Vám bude poskytnuté logo na dobu platnosti certifikátu, ktoré taktiež uverejníte na Vašich stránkach.


V prípade, že máte záujem o certifikáciu Vášho internetového obchodu prostredníctvom auditu obchodných podmienok, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár.

Email

WWW stránky

IČO

Kontaktná osoba

Poznámka