Kontrola internetových obchodov Slovenskou obchodnou inšpekciou

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila začiatkom januára prvú tohtoročnú kontrolu internetových obchodov.

Pri kontrole boli zistené veľké nedostatky najmä v nezákonných ujednaniach obchodných podmienok, ktoré vedú k obmedzovaniu práv spotrebiteľov.

Je veľmi jednoduché predísť tomuto nežiaducemu stavu a sankciám zo strany SOI. Na www.obchodne-podmienky.sk Vám ponúkame obchodné podmienky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok a reportáž nájdete na: