Cenník

Auditované obchodné podmienky + certifikát* + logo**

  • 130 Eur/doba spracovania 7 prac. dní
  • 230 Eur/doba spracovania 4 prac. dní
  • 330 Eur/doba spracovania 48 hodín

Obchodné podmienky na mieru + certifikát* + logo**

  • 150 Eur/doba spracovania 7 prac. dní
  • 250 Eur/doba spracovania 4 prac. dní
  • 350 Eur/doba spracovania 48 hodín

Revízia a predĺženie platnosti certifikátu

  • 66 Eur

*platnosť certifikátu je jeden rok
** logo je poskytované na dobu platnosti certifikátu

Ceny sú platné od 1.1.2018 do 31.12.2019.